'

Privacy verklaring

mijntrouwringen.nl gevestigd en kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel (2902 BB ) aan de constantijn huygensstraat 19, hierna te noemen “mijntrouwringen.nl” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. mijntrouwringen.nl verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert mijntrouwringen.nl u over de manier waarop mijntrouwringen.nl uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door mijntrouwringen.nl worden aangeboden op www.mijntrouwringen.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk

mijntrouwringen.nl gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. mijntrouwringen.nl past wat u op www.mijntrouwringen.nl ziet aan op uw interesses. mijntrouwringen.nl gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

 1. Doel

mijntrouwringen.nl verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.mijntrouwringen.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. mijntrouwringen.nl gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door mijntrouwringen.nl.

 1. Bestelling

Voor uw bestelling heeft mijntrouwringen.nl uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. mijntrouwringen.nl verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

Als u op www.mijntrouwringen.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft mijntrouwringen.nl uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als mijntrouwringen.nl dat doet.

 1. Uw account

In uw account op www.mijntrouwringen.nl slaat mijntrouwringen.nl onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen, reviews die u hebt geplaatst, aflever- en betaalgegevens & e- mailadres.

 1. Klantenservice

U kunt bellen, chatten & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens  als  vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. mijntrouwringen.nl registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt mijntrouwringen.nl gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

 1. Nieuwsbrieven

u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven.  mijntrouwringen.nl heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt mijntrouwringen.nl samen op basis  van uw gegevens  als  vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen.  Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van mijntrouwringen.nl meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via rene@mijntrouwringen.nl.

 1. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of mijntrouwringen.nl over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt mijntrouwringen.nl bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

 1. Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt mijntrouwringen.nl om uw naam, adres en e- mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

 1. Persoonlijk winkelen

Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.mijntrouwringen.nl houdt mijntrouwringen.nl uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan mijntrouwringen.nl haar aanbod aan u daarop aanpassen. mijntrouwringen.nl gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen.  Lees  op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

 1. Verbetering van diensten nl

mijntrouwringen.nl kan uw gegevens  als  vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om  u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor mijntrouwringen.nl uitvoeren, geeft mijntrouwringen.nl uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

 1. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

mijntrouwringen.nl gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.  Zonodig overhandigt mijntrouwringen.nl uw gegevens  als  vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid.  Ook kan mijntrouwringen.nl uw gegevens  als  vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

 1. Achteraf betalen

Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan mijntrouwringen.nl uw kredietwaardigheid toetsen.  mijntrouwringen.nl kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden.  Voor dat onderzoek kan mijntrouwringen.nl uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

 1. Kopen bij externe verkopers

Op www.mijntrouwringen.nl bieden ook andere verkopers hun aanbod aan. Als u producten van een externe verkoper op www.mijntrouwringen.nl, kun u contact met die externe verkoper opnemen via . mijntrouwringen.nl slaat de berichten, die u aan die verkoper stuurt, op om te kunnen reageren op vragen of problemen, het gedrag van de externe verkopers te kunnen bijhouden en het aanbod op www.mijntrouwringen.nl te kunnen verbeteren.

 1. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt mijntrouwringen.nl deze gegevens net zoals die van andere klanten van mijntrouwringen.nl.

 1. Social media

Op sommige plekken op www.mijntrouwringen.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. mijntrouwringen.nl krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. nl geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  1. De doorgifte geschiedt aan een door nl voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden mijntrouwringen.nl een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  2. nl op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. mijntrouwringen.nl maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die mijntrouwringen.nl ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar rene@mijntrouwringen.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat mijntrouwringen.nl tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.mijntrouwringen.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid mijntrouwringen.nl

 1. mijntrouwringen.nl heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die mijntrouwringen.nl verwerkt ten behoeve van www.mijntrouwringen.nl. mijntrouwringen.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. mijntrouwringen.nl bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.mijntrouwringen.nl, tenzij mijntrouwringen.nl op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. mijntrouwringen.nl behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.mijntrouwringen.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.mijntrouwringen.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.mijntrouwringen.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 12-06-2020.
Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Geen producten in de winkelwagen. Geen producten in de winkelwagen.